window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ originalLocation: document.location.protocol + '//' + document.location.hostname + document.location.pathname + document.location.search });
 

Användarvillkor – konsument

Senast uppdaterade 2021-01-14

1. Inledning & Bolagsinformation

1.1. Inledning

Nedan sammanfattar vi våra användarvillkor i syfte att du som privatperson, företag eller annan organisation, skall uppleva en trygghet i att använda webbtjänsten Värmepunkten.

 

1.2. Bolagsinformation

Värmepunkten är en webbaserad internettjänst, som ägs och drivs av Celxius AB som har till syfte att förmedla uppdrag mellan värmepumpsleverantörer och potentiella kunder (privatperson, företag eller annan organisation) som önskar att komma i kontakt med värmepumpsleverantörer och därtill tillhörande branschföretag. Värmepunkten är registrerat under organisationsnummer 559288-1220 med huvudkontor på adressen Jaktstigen 22, 181 46 Lidingö.

 

2. Tillämplighet

Värmepunkten erbjuder en digital tjänst, varmepunkten.com (nedan kallad "Tjänsten") där privatpersoner, företag och andra organisationer (nedan kallad "Konsument") redogör för vad de behöver hjälp med. Värmepunkten vidarebefordrar därefter informationen och förmedlar uppdraget vidare till olika värmepumpsleverantörer (nedan kallad "Leverantör").

Dessa användarvillkor gäller för Konsumenten som använder Tjänsten. Användarvillkoren anses vara bindande när Konsumenten skickar iväg en förfrågan i Tjänsten.

 

3. Tillhandahållande av tjänster från webbplatsen

Tjänsten är kostnadsfri för Konsumenten och en förfrågan är aldrig bindande för Konsumenten i förhållande till Leverantören. Konsumenten beskriver uppdraget via Tjänsten. Värmepunkten förmedlar det beskrivna uppdraget till närliggande Leverantörer som är registrerade på Värmepunkten. Huruvida Konsumenten och Leverantören därefter vill gå vidare är upp till parterna själva. Vid en förfrågan är Konsumenten ansvarig för att kontaktuppgifter (namn, adress osv.), är korrekta.

Tjänsten erbjuder profilsidor för Leverantörerna. Konsumenten har hos ett antal av Leverantörerna en möjlighet att direkt lämna en förfrågan med hjälp av ett frågeformulär som är kopplat till profilsidorna hos Leverantören. Efter att förfrågan har lämnats har skickats vidare av Värmepunkten, tar Leverantören direkt över kontakten med Konsumenten.

 

4. Ansvarsfrihet

Värmepunkten är inte del eller juridisk part och är inte inblandad i de avtal och överenskommelser som ingås mellan Konsumenten och Leverantören. Därmed är Värmepunkten inte någon juridisk mellanhand mellan Konsumenten och Leverantören. Det innebär att Värmepunkten inte har ansvar för eventuella tvister mellan Konsumenten och Leverantören, t ex vid bristfälligt arbete, skada, fel, utebliven betalning av uppdraget, missförstånd i avtal, med mera, eller omständighet som har med avtalet att göra.

Leverantörerna ansvarar själva för att information om det egna företaget är korrekt och uppdaterad. Värmepunkten garanterar inte att de uppgifter som publiceras på varmepunkten.com är aktuella och korrekta och därmed äger inte Konsumenten rätt att ställa ekonomiska krav på Värmepunkten i de fall information är felaktig.

Vid felaktiga uppgifter (se punkt 8), bristfälligt arbete, kringliggande omständigheter eller annan skada, har Konsumenten ej rätten att kräva ekonomisk eller annan typ av ersättning av Värmepunkten.

 

5. Förfrågningar via Tjänsten och förhållning till Svensk lag

Det finns ingen ansvarig utgivare utsedd på Värmepunkten. De som väljer att använda Tjänsten, ansvarar därmed själva för straffrättsligt material som publiceras, t ex leverantörsomdömen. Materialet skall vara förenligt med svensk lag och får ej vara vilseledande, kränkande, stötande eller illojalt med den verksamhet som Värmepunkten bedriver.

Att sprida, överföra eller dela olämpligt eller skadligt material (exempelvis virus) på Värmepunkten och eller på något sätt förstöra Tjänsten för Konsumenter och/eller Leverantörer är absolut förbjudet. Värmepunkten har rätten att ta bort en Konsumentförfrågan om ovannämnda villkor bryts. Värmepunkten har även rätt att vid allvarliga överträdelser blockera en Konsument från Tjänsten.

 

6. Användarkommunikation och marknadsföring

Leverantörens och Konsumentens e-postadress används i syfte att förmedla uppdateringar i Tjänsten samt informera Konsumenten och Leverantören kring aktuell förfrågan.

 

7. Immateriella rättigheter

Rättigheterna till Tjänsten och den information som laddas upp av såväl Leverantören som Konsumenten, äger Värmepunkten. Om levererat material anses opassande eller anstötligt och kan anses strida mot Värmepunktens verksamhet äger Värmepunkten rätten att ta bort publicerat material eller helt neka deltagande.

Rätten till texter, bilder, logotyper och grafik äger Värmepunkten. Värmepunktens material är skyddat av upphovsrätten och andra immaterialrättsliga lagar och får inte användas utan Värmepunktens skriftliga medgivande.

 

8. Produktdata

Värmepunkten förser information om tjänster, medlemskap, certifieringar och produkter som olika Leverantörer valt att publicera på varmepunkten.com. Värmepunkten arbetar aktivt med att säkerställa att innehållet i Leverantörernas information är korrekt och aktuell men kan inte garantera att innehållet på webbsidan är felfritt, varför en Konsument eller Leverantör ej kan ställa ekonomiska krav på Värmepunkten, i de fall Leverantörens information är inkorrekt.

 

9. Personuppgiftspolicy

För information gällande hur Värmepunkten behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), vänligen se Värmepunktens integritetspolicy.

 

10. Cookies

Cookies är små textbaserade datafiler som överförs från webbplatsen och lagras på Konsumentens dator eller enhet. Värmepunkten använder cookies som en hjälp att anpassa Tjänsten dels för Konsumentens intressen och dels för statistiska ändamål.

Värmepunktens cookies är sessionscookies eller ihållande cookies. Sessionscookies är kortvariga cookies som identifierar och spårar besökaren på Tjänsten och som raderas när besökaren lämnar webbläsaren. Ihållande cookies möjliggör för Tjänsten att "minnas" vem besökaren är och komma ihåg besökarens preferenser inom Tjänsten. Ihållande cookies lagras på besökarens dator eller enhet när besökaren stänger webbläsaren.

Konsumenten kan om så önskas konfigurera sin egen webbläsare för att begränsa eller blockera alla cookies. Vid det sistnämnda kan Värmepunkten inte garantera full funktionalitet hos webbsidan.

Värmepunkten hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för närmare instruktioner.

 

11. Länkar

På varmepunkten.com kan finnas länkar till tredje part och andra webbplatser. Värmepunkten ansvarar inte för information, uppgifter, funktionalitet och tillförlitlighet på de webbplatser som länkarna hänvisar till. Värmepunkten ansvarar ej heller för eventuell skada som kan uppkomma om Konsumenten via länkning konsulterar andra webbplatser.

 

12. Villkorsändringar

Konsumenten uppmanas att ta del av aktuella användarvillkor. Värmepunkten förbehåller sig rätten att ändra eller lägga till tjänster, priser och produkterbjudanden, med mera, utan föregående avisering. Vid väsentliga förändringar meddelas Konsumenten ändringen innan den träder i kraft.

 

13. Tvist

Tvister med anledning av användarvillkoren ska lösas i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

 

14. Kontaktinformation

Celxius AB
Orgnr. 559288-1220

info@celxius.com
Jaktstigen 22, 181 46 Lidingö