window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ originalLocation: document.location.protocol + '//' + document.location.hostname + document.location.pathname + document.location.search });
 

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2021-02-03

1. Inledning

Genom införandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) stärktes skyddet av enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person, exempelvis namn, adress, e-postadress, personnummer, IP-adress och foton.

Celxius AB (Celxius), som äger och driver webbsidan Värmepunkten och tjänsterna Celxius Sales Portal och Celxius Manufacturer Portal, strävar efter att alltid respektera våra användares integritet och följa Dataskyddsförordningen. Värmepunkten är en webbsida och tjänst som kopplar samman personer (Konsumenter) som önskar köpa en produkt eller tjänst med relevanta företag (Samarbetspartners) som kan leverera detta. Celxius Sales Portal och Celxius Manufacturer Portal är tjänster som riktar sig till Samarbetspartners som installatörer respektive tillverkare för att underlätta deras arbete att förse slutkunder med produkter eller tjänster.

Vi tagit fram denna integritetspolicy för att informera dig som Konsument eller Samarbetspartner till Värmepunkten, samt vägleda vår personal, om hur vi använder din personliga information. Integritetspolicyn kompletteras av Värmepunktens användarvillkor respektive Celxius Sales Portal användarvillkor

2. Kategorier av personuppgifter

Här kan du läsa om de olika kategorier av personuppgifter som Celxius hanterar, var upplysningarna kommer ifrån och vilket syfte de fyller.

2.1. Personuppgifter som du lämnar till oss

Vi samlar in och lagrar information om dig som du lämnat till oss för att använda våra tjänster. Informationen lämnas när du fyller i våra webbaserade formulär eller på annat sätt lämnar den till oss, t.ex. via telefon, chatt eller epost. Vi samlar in den minimala mängd information som krävs för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Informationen vi lagrar kan därför skilja sig beroende på om du är Konsument eller Samarbetspartner och kan inkludera uppgifter som namn, post- samt eventuell leveransadress, personnummer, epost, mobilnummer och produktpreferenser eller krav.

2.2. Personuppgifter som samlas in när du använder vår hemsida

 

2.2.1. Kompletterande personuppgifter från tredje parter

Värmepunkten samlar utöver lämnade personuppgifter även information från externa källor för att förbättra upplevelsen av tjänsten och underlätta kontakten mellan Konsument och Samarbetspartner.

2.2.2. Cookies

Värmepunkten lagrar information i form av cookies med syftet att anpassa tjänsten dels för Konsumentens intressen och dels för statistiska ändamål. Konsument eller Samarbetspartner kan om så önskas konfigurera sin egen webbläsare för att begränsa eller blockera alla cookies. Vid det sistnämnda kan Värmepunkten inte garantera full funktionalitet av webbsidans tjänster. Du kan läsa mer om cookies längre ner.

3. Användande av din data

Celxius hanterar och lagrar information från såväl Konsumenter som Samarbetspartners i syfte att förmedla och underlätta en affärsrelation mellan dem båda, varför Konsumentens och Samarbetspartnerns egna bidrag är nödvändig information för Celxius verksamhet och därtill den lagliga grunden för lagring av ett begränsat antal personuppgifter, så kallat legitimt intresse. I en omfattning tillåten enligt gällande lagstiftning kan vi komma att använda din information på följande sätt:

 • Vid behov kontakta dig via telefon eller epost för att bekräfta de uppgifter du lämnat.

 • För att matcha en Konsument mot relevanta Samarbetspartners; när Konsumenten skickat en förfrågan på Värmepunkten delas denna med en eller flera Samarbetspartners. Konsumenten får löpande information om vilka Samarbetspartners som mottagit dennes information.

 • För samarbete med externa parter; vi arbetar med flera företag som behandlar data åt oss, t.ex. genom eposttjänster eller molnlagring. Celxius har avtal med dessa företag för att säkerställa att alla konfidentiella uppgifter är lämpligt skyddade.

 • För att i vissa fall kontakta dig via epost eller sms om andra erbjudanden relevanta för den tjänst du använt. Du kan närsomhelst avregistrera dig från sådana kontakter.

 • För att skapa anpassade och liknande publiker; Celxius arbetar med Google, Facebook och andra plattformsföretag för att nå ut till kunder genom annonser, skapa liknande publikgrupper eller anpassade målgrupper. Du kan neka detta genom att maila info@celxius.com eller genom att ändra inställningar för cookies, vilka du finner längs ner på våra webbsidor.

 

Den lagliga grunden enligt GDPR för samtliga aktiviteter ovan är legitima intressen. Du har alltid rätt att invända mot behandling baserat på legitima intressen och kan göra detta via epost till info@celxius.com

Såväl Konsumenter som Samarbetspartners är på eget initiativ knutna till våra tjänster och kan när de vill avregistrera sitt intresse och sina uppgifter via epost till info@celxius.com. Celxius förbehåller sig dock rätten att behålla uppgifter relaterade till förpliktelser som åligger Celxius enligt lag.

4. Lagring av personuppgifter

Celxius lagrar de personuppgifter som Konsumenten och Samarbetspartnern aktivt själva väljer att lämna enligt en policy för datalagring. Policyn avgör hur länge vi behåller datan, vilket aldrig är längre än nödvändigt för att uppfylla det eller de syften som datan samlades in för.

Värmepunkten lämnar ej ut personuppgifter till tredje part, med undantag om Värmepunkten hamnar i en lagstadgad skyldighet att så göra. Den information och de personuppgifter som Konsumenten och Samarbetspartnern aktivt själva lämnar ifrån sig, gallras när Konsumenten eller Samarbetspartnern skriftligt via en mailkontakt med info@celxius.com uttrycker en önskan att ej kvarstå med information eller personuppgifter i tjänsten Värmepunkten.

5. Vidareförmedling av personuppgifter

Konsumentens accepterande av Värmepunktens användarvillkor betyder att Konsumenten godkänner att dennes personuppgifter vidareförmedlas till Samarbetspartners anslutna till Värmepunkten, i form av företag som säljer och installerar värmepumpar. Konsumenten får information om vilka företag som mottar dennes personuppgifter (namn, epost, telefonnummer och adress) och kommer inte att bli kontaktad i något annat avseende än gällande erbjudande på värmepumpar och installation av dessa. Dessa erbjudanden kommer oftast inom några veckor och Konsumenten kan närsomhelst få sin förfrågan raderad genom att skicka epost till info@varmepunkten.com.   

De samarbetande installatörer som är anslutna till Värmepunkten finner du här.

6. Säkerhetsåtgärder

Värmepunkten strävar efter att vidta de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att förhindra att några personuppgiftsincidenter ska inträffa, att minska risken att personuppgifter förloras, manipuleras, eller förstörs. Värmepunkten arbetar aktivt med att följa den tekniska utvecklingen i takt med våra säkerhetsrutiner.

7. Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du under vissa omständigheter flera olika rättigheter när det gäller din personuppgiftsdata. Du har bland annat rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter

 • få felaktiga personuppgifter rättade

 • få dina personuppgifter raderade

 • invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring

 • invända mot att dina personuppgifter används för automatiserat beslutsfattande och profilering

 • flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Genom att maila oss på info@celxius.com kan du utnyttja dina rättigheter och t.ex. få besked om vilka personuppgifter som lagras och behandlas samt vad syftet är med behandlingen av dessa personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt, har du slutligen alltid rätt att klaga till Datainspektionen (www.datainspektion.se).

8. Cookies

Cookies är små textfiler som används av webbplatser för att bland annat förbättra besökares upplevelse. Värmepunkten använder cookies. Med hjälp av enhetsidentifierare kan vi avgöra vilken unik enhet du använder när du ansluter till våra tjänster. Informationen används för att anpassa tjänsterna till enheten eller analysera enhetsrelaterade problem i våra tjänster.

 

Värmepunkten använder olika typer av cookies. Vissa är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan därför inte stängas av. De används t.ex. för att stärka webbplatsens säkerhet och lagrar inte heller någon personligt identifierbar information. Övriga typer av cookies kräver ditt medgivande.

 

Vissa tredjepartstjänster, bland annat Google och dess partners, använder cookies för att kunna visa relevanta annonser baserat på en användares besök på Värmepunkten. Som användare kan du granska och anpassa dina medgivanden till personanpassad reklam genom att besöka www.aboutads.info.

 

När du först besöker Värmepunkten får du valet om vilka cookies som får placeras på din enhet. Du har rätt att när du vill ta tillbaka ditt samtycke till cookies. Det gör du lättast genom att maila info@celxius.com.  Då blir alla de typer av cookies du dragit tillbaka ditt samtycke för blockerade i din webbläsare framöver. Cookies som tidigare har samlats in påverkas dock inte.

 

Om du önskar kan du även ställa in din webbläsare för att begränsa eller blockera cookies. Om du inaktiverar cookies kan det dock påverka din möjlighet att använda vår webbplats och våra tjänster. På länkarna nedan finner du instruktioner till hur du begränsar och inaktiverar cookies i din webbläsare:

 

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Mozilla Firefox

 

9. Ytterligare information

Celxius AB, 559288-1220, Jaktstigen 22, 181 46 Lidingö, är personuppgiftsansvarig för informationen i Värmepunkten. Ansvaret innebär skydd, enligt dataskyddsförordningen, av personuppgifter i anslutning till användarens användning av Celxius tjänster.

Om Konsumentens personuppgifter har blivit vidareförmedlade till en Samarbetspartner betyder det att Samarbetspartnern i sin tur även är personuppgiftsansvarig. Konsumenten får alltid information om vilka Samarbetspartners som är tillåtna att kontakta denne. För att förstå hur dessa företag kan behandla personuppgifterna bör Konsumenten läsa igenom deras integritetspolicy.

 

I vissa fall använder sig Samarbetspartners också av lokala Underleverantörer och i sådana fall blir både Samarbetspartner och Underleverantör personuppgiftsansvariga. Värmepunkten aldrig är ansvarig för den information som återfinns i Samarbetspartners eller Underleverantörers register.

Har du frågor kring behandlingen av personuppgifter eller vill begära radering av dina personuppgifter, kontakta oss på info@celxius.com.