window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ originalLocation: document.location.protocol + '//' + document.location.hostname + document.location.pathname + document.location.search });
 

Senast uppdaterad 2021-01-28

Luftvärme

Skapa värme från utomhusluften

 

Luftvärmepumpar kallas ofta för luft-luftvärmepumpar, eftersom de använder luft utomhus för att värma upp luft inomhus. Luftvärmepumpar är riktigt bra alternativ när du inte redan har vattenburen värme installerat – och de är idag riktigt effektiva.

 

Den här typen av värmepump består av en utomhusdel och en eller flera inomhusdelar. Utomhusdelen utvinner värme ur utomhusluften. Värmen förs sedan över till inomhusdelen som med en fläkt sprider den inomhus. Det finns även andra typer av luftvärmepumpar som t.ex. luft-vatten- och frånluftsvärmepumpar.

 
Installatör installerar utomhusdelen till en luftvärmepump.

 

Vad kostar en luft-luftvärmepump?

I genomsnitt ligger totalkostnaden för att skaffa luftvärmepump på cirka 24.000 kr (källa: SKVP, 2020). Beroende på effekt, installation och fabrikat kan priset skilja runt 10.000 kr upp eller ner. En duktig installatör kan hjälpa dig att både hitta den bästa värmepumpen för dina behov och säkerställa att installationen blir optimal för besparing och komfort.

Privatpersoner har rätt att dra av 30 % av arbetskostnaden vid ROT-arbete (max 50.000 kr per ägare och år). Arbetskostnad för nyinstallation eller utbyte av värmepumpar är avdragsgillt. När det gäller ROT-avdrag för luftvärme har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) tillsammans med Skatteverket tagit fram en schablon för arbetskostnaden vilken är 30 % av den totala entreprenadkostnaden för luftvärmepumpar (som luft-luft, luft-vatten och frånluftsvärmepumpar).

 

I vissa fall, när arbetskostnaden trots allt blir högre än schablonen kan det vara värt att be installatören specificera den och dra ROT på den verkliga arbetskostnaden. Var dock beredd på att om arbetskostnaden överstiger schablonen kan skatteverket be om kompletterande uppgifter till varför den är högre.

 

Exempel:  Genomsnittlig kostnad för luft-luftvärmepump

Kostnad för totalentreprenad luft-luft:       24.000 kr

Schablon arbetskostnad (30 % av total):       7.200 kr

ROT-avdrag (30 % av arbetskostnad):           2.160 kr

Din kostnad efter ROT:                                 21.840 kr

 

Hur mycket kan du spara med luft-luft?

 

Med en luft-luftvärmepump kan du normalt spara mellan 30–55 % av ditt uppvärmningsbehov. Luftvärmepumpen är därför att se som ett komplement till andra uppvärmningssystem, som till exempel direktverkande el.

 

Exempel:  Besparing med luft-luftvärmepump

Vi kan ta som ett exempel ett hus med ett uppvärmningsbehov på 20 000 kWh, direktverkande el och en elkostnad på 1,5 kr per kWh (inkl. elnätsavgifter och skatter). Före installation av luftvärme skulle kostnaden för uppvärmning vara 30 000 kr per år.

Efter installation av en luftvärmepump som sparar 40 % av ditt uppvärmningsbehov skulle kostnaden, med oförändrat elpris och värmebehov, sjunka till 18.000 per år. Besparingen skulle alltså bli 12.000 kr per år, eller 1.000 kr per månad. Om vi antar en genomsnittlig installationskostnad på 22.000 kr efter ROT skulle du gå plus redan efter 2 år. Med en uppskattad livslängd för pumpen på 10-15 år betyder det att investeringen i luftvärme går plus med runt 100.000–160.000 kr. Ett stigande elpris skulle göra kalkylen än mer attraktiv.

 

 

Luftvärme ger både komfort och förbättrad luftkvalitet

 

I ett hus med luftvärmepump får du räkna med vissa temperaturskillnader mellan rummen. Rum utan inomhusdel håller ofta cirka 1–2 grader lägre temperatur. I rum där du vet att du ofta kommer hålla dörren stängd, t.ex. badrum, kan du komplettera med direktverkande el för högre komfort (men med något lägre besparing).

 

En luftvärmepump har också fördelen att den förbättrar luftkvalitén inomhus eftersom den cirkulerar och filtrerar även inomhusluften. De flesta modeller kan dessutom användas till luftkonditionering och avfuktning under sommarens varma dagar.

Installatör installerar inomhusdelen till en luft-luftvärmepump.

 

Hur du får ut max av din luftvärmepump

 

För att spara så mycket som möjligt som möjligt behöver husets befintliga värmesystem vara rätt injusterat och termostaterna fungera bra. Tanken är nämligen att det värmesystemet ska slå på först när värmepumpen inte klarar att hålla rätt temperatur på egen hand.

 

Var i huset inomhusdelen placeras är också en viktig faktor för att få ut maximal effekt. Bäst fungerar luftvärmepumpar i hus med en öppen planlösning. Då sprids värmen bäst. Av samma anledning är en placering av inomhusenheten i bottenvåningens största rum ofta optimal. Vad som blir bäst i ditt hus kan en duktig installatör hjälpa dig med. Oavsett placering är det viktigt att dörrar mellan rummen hålls öppna så att värmen kan spridas maximalt.

 

 

Använd gärna vårt formulär för att få offerter från certifierade installatörer nära dig. Det är gratis och tar bara någon minut.

Tar bara 1–2 minuter