window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ originalLocation: document.location.protocol + '//' + document.location.hostname + document.location.pathname + document.location.search });
 
happy-mature-man-using-laptop-computer-P

Få bästa pris på tjänster för luft-vattenvärmepumpar.

  • Spara pengar – leverantörerna får konkurrera om dig som kund

  • Spara tid – vi letar upp ett antal certifierade leverantörer åt dig

  • Helt gratis – som husägare betalar du inget extra för tjänsten

  • Lokala företag – vi samarbetar med företag över hela landet

  • Ha full koll – i din kundportal kan du följa och styra processen 

Gratis och tar under 1 minut

Du förbinder dig inte till något.

 

Jämför erbjudande från flera leverantörer – snabbt, smart och säkert

 

Vår tjänst hjälper dig att hitta certifierade installatörer i närheten både snabbt och enkelt. Med flera erbjudanden att ställa mot varandra kan du känna dig trygg i att du inte bara får den bästa luft-vattenvärmepumpen för dina behov utan också att den är till det bästa priset.

Tjänsten är helt gratis för dig som husägare och du förbinder dig inte till något genom att använda den.

Läs mer om oss här

Lär dig mer om luft-vattenvärmepumpar

Värm både hus och vatten med uteluften

Luft-vattenvärmepumpar är en typ av luftvärmepump som använder uteluften för att ge värme till både varmvatten och husets vattenburna värmesystem. De har utvecklats mycket de senaste åren och kan nu ge sänkningar av uppvärmningskostnaden i paritet med bergvärme, med upp till 80% enligt vissa tillverkare. Detta kan förklara varför de ökat i populäritet, tillsammans med det faktum att de är runt 25% billigare än bergvärme samt att du slipper tillståndsprocessen.

Precis som luft-luftvärmepumpar består luft-vatten av en utomhusdel och en inomhusdel. Utomhusdelen utvinner värme ur utomhusluften. Värmen förs sedan över till inomhusdelen som omvandlar den till varmvatten till kranar och husets element eller golvvärme, istället för till varmluft som för luft-luft. En skillnad mot luft-luft är därför att du bör ha ett befintligt vattenbaserat uppvärmningssystem installerat.

Mot luft-vatten i 4 steg

Beskriv ditt behov

Vi söker installatörer

Du jämför och väljer

Jobbet utförs!

Spara tid – vi sköter letandet åt dig
Nära dig – samarbetspartners över hela landet
Spara pengar – företagen konkurrerar om dig som kund
Håll koll – följ och styr processen i din kundportal
Gratis – tjänsten kostar inget extra
5 fördelar med Värmepunkten

Gratis och tar under 1 minut.

Du förbinder dig inte till något.

default-cover-16.jpg

 

Vad kostar luft-vattenvärmepump?

Totalkostnaden för att skaffa luft-vatten är i genomsnitt 122.000 kr (källa: SKVP, 2020. Beroende på effekt, installation och fabrikat kan priset skilja runt 25.000 kr upp eller ner. En duktig installatör kan hjälpa dig att både hitta den bästa värmepumpen för dina behov och säkerställa att installationen blir optimal för besparing och komfort. Enligt de flesta tillverkare är livslängden runt 20 år på luft-vattenvärmepumpar.

Privatpersoner har rätt att dra av 30 % av arbetskostnaden vid ROT-arbete (max 50.000 kr per ägare och år). Arbetskostnad för nyinstallation eller utbyte av värmepumpar är avdragsgillt. När det gäller ROT-avdrag för luft-vattenvärme har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) tillsammans med Skatteverket tagit fram en schablon för arbetskostnaden vilken är 30 % av den totala entreprenadkostnaden för luftvärmepumpar (som luft-luft, luft-vatten och frånluftsvärmepumpar.

 

I vissa fall, när arbetskostnaden trots allt blir högre än schablonen kan det vara värt att be installatören specificera den och dra ROT på den verkliga arbetskostnaden. Var dock beredd på att om arbetskostnaden överstiger schablonen kan skatteverket be om kompletterande uppgifter till varför den är högre.

Exempel:  Genomsnittlig kostnad för luft-luftvärmepump

Kostnad för totalentreprenad luft-luft:     122.000 kr

Schablon arbetskostnad (30 % av total):     36.600 kr

ROT-avdrag (30 % av arbetskostnad):         10.980 kr

Din kostnad efter ROT:                               110.020 kr

 

Hur mycket kan du spara med luft-vatten?

 

Tillverkare av luft-vattenvärmepumpar menar att de kan spara dig upp till mellan 70–80% av din uppvärmningskostnad. Hur mycket besparingen blir i praktiken beror dock på faktorer som vad du har för uppvärmningssystem idag, vad din förbrukning är och var i landet du bor. En normal besparing för en genomsnittlig svensk villa ligger på mellan 50-60% av förbrukningen.

För att få en bättre uppskattning kring vad just du kan spara, använd vårt formulär för att komma i kontakt med installatörer nära dig. De kan hjälpa dig räkna på det utifrån dina unika förutsättningar.

Exempel:  Besparing med luft-vattenvärmepump

Vi kan ta som ett exempel ett hus med ett uppvärmningsbehov på 25 000 kWh, direktverkande el och en elkostnad på 1,5 kr per kWh (inkl. elnätsavgifter och skatter). Före installation av luftvärme skulle kostnaden för uppvärmning vara 37.500 kr per år.

Efter installation av en luft-vattenvärmepump som sparar 55% av ditt uppvärmningsbehov skulle kostnaden, med oförändrat elpris och värmebehov, sjunka till 11.250 kWh per år.

 

Besparingen skulle alltså bli 20.625 kr per år, eller 1.719 kr per månad. Om vi antar en genomsnittlig installationskostnad på 110.000 kr efter ROT skulle du gå plus efter drygt 5 år. Vi behöver dock räkna med byte till vattenburet system, vilket vi kan uppskatta till 70.000 kr efter ROT för en genomsnittlig villa. Det tar totalkostnaden till 180.000 kr och återbetalningstiden till knappt 9 år.

 

Med en uppskattad livslängd för pumpen på runt 20 år betyder det att totalinvesteringen över den tiden skulle gå plus med runt 230.000 kr i dagens penningvärde.

 

När bör du välja luft-vattenvärmepump?

Först och främst är det en stor fördel om du redan har ett vattenburet värmesystem installerat. Har du inte det kommer du att behöva lösa det först. Det är oftast inget stort problem i sig men kommer med en extra kostnad som lätt kan bli 100.000 kr för lite större hus. Du kan uppskatta din kostnad genom att räkna med ca 5.000 kr per radiator i huset.

 

Medan vätska-vattenvärmepumpar (som berg-, jord- och sjövärme)​ lämpar sig väl för stora hus med stort uppvärmningsbehov och luft-luftvärmepumpar passar bäst för små hus eller som komplement, passar luft-vattenvärme det medelstora huset. Generellt kan sägas att uppvärmningsbehovet bör vara max runt 25.000 kWh per år.

En annan faktor att tänka på är var huset är beläget. Moderna luft-vattenvärmepumpar kan fungera ända ner till -25 grader, men i praktiken spelar uteluftens temperatur roll för effektiva och lönsamma de blir. Som bäst fungerar värmepumparna i temperaturer ner till nollstrecket. För ett medelstort hus i nordligaste Sverige kan därför bergvärme vara ett bättre alternativ. Detta kan du rådfråga din installatör om.

Om förutsättningarna på din tomt varken lämpar sig för berg-, jord- eller sjövärme kan luft-vatten vara ett riktigt bra alternativ. Det gäller även om du ogärna gör åverkan på din tomt eller om du helt enkelt inte orkar vänta på tillstånd från kommunen. Framförallt i Stockholmsområdet tycks långa handläggningstider leda till att allt fler väljer luft-vattenvärme.

 

Rätt dimensionering är A och O

Den viktigaste faktorn som styr hur stor värmepump du behöver är husets storlek. Med luft-vattenvärmepump är det viktigt att den dimensioneras så bra som möjligt utifrån dina behov. Vid fel dimensionering blir uppvärmningskostnaden högre än den behöver och kalkylen för din investering följaktligen sämre.

Värmepumpen har en inbyggd elpatron som kan hjälpa till att generera värme när det är för kallt ute. Vid en optimal dimensionering ska elpatronen bara behöva rycka in de dagar på året som temperaturen är lägre än vad värmepumpen klarar av, ofta vid ca 20 minusgrader. De dagarna blir visserligen uppvärmningskostnaden högre men det vägs upp av att kostnaden under resten av året hålls på en så låg nivå som möjligt. Det gäller alltså att hitta rätt balans mellan en låg generell energiförbrukning för värmepumpen och minimering av antal dagar med elpatron.

En kompetent installatör kommer att hjälpa dig under processen för att se till att du får exakt rätt dimensionering. Använd vårt formulär för att enkelt komma i kontakt med certifierade installatörer nära dig och jämföra erbjudanden.

 

3 saker att tänka på med luft-vattenvärme

 

Det finns några saker du bör tänka på om du tänker skaffa luft-vattenvärme:

  • Utedelen kan generera en del ljud, särskilt vintertid när den arbetar som hårdast. Tillverkarna har lyckats reducera ljudnivån över åren men du bör planera noga var utedelen placeras så att den inte riskerar störa grannar eller din nattsömn.
     

  • Var noga med att installatören rekommenderar den optimala dimensioneringen av värmepump för dina behov. Det kan göra stor skillnad vad gäller energibesparing.

  • I luft-vattenvärmepumpens utedel skapas mycket vatten när temperaturen sjunker. Tänk på lämplig dränering så att inte vattnet rinner ner i grunden och orsakar skador när det fryser till is.

 

Använd gärna vårt formulär för att få offerter från certifierade installatörer nära dig. Det är gratis och tar bara någon minut.