window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ originalLocation: document.location.protocol + '//' + document.location.hostname + document.location.pathname + document.location.search });
 

Bergvärme eller jordvärme? Så väljer du rätt.

Bergvärme och jordvärme (ibland kallat markvärme eller ytjordvärme) är två exempel på geotermiska värmelösningar som på ett miljövänligt sätt kan täcka hela husets behov av värme och varmvatten. De använder samma typ av värmepump och är jämförbara uppvärmningssätt när det gäller verkningsgrad, driftsäkerhet och hållbarhet. Medan bergvärme via borrhål utnyttjar värmen djupt nere i berggrunden använder jordvärme energin som solen tillfört det ytliga markskiktet.


Hur fungerar bergvärme och jordvärme?

Bergvärme och jordvärme använder inte bara samma sorts värmepump, av typen vätska/vatten, utan fungerar även enligt samma tekniska princip. En så kallad kollektorslang fylld med brinevätska leds ner i marken. Värmen i marken absorberas av vätskan och förs vidare till värmepumpen i huset. Pumpen omvandlar i sin tur värmeenergin i vätskan till varmt vatten som värmer upp huset och ger varmvatten i kranarna.


Den stora skillnaden ligger i var kollektorslangen hämtar värmen ur marken. För jordvärme grävs en slinga på normalt 300–500 meter ner i det övre jordlagret. Bergvärme kräver ett borrhål på 100–220 meter, en så kallad bergvärmebrunn, i vilket en slinga av kollektorslangen förs ner. Hur lång kollektorslang som behövs för de båda lösningarna styrs av husets effektbehov.

Även om marktemperaturen över året varierar betydligt mer i det övre jordlagret än djupt nere i berggrunden har detta en marginell effekt på vad lösningarna levererar. Sett över ett helt år är lösningarna i stort lika effektiva när det kommer till att värma ditt hus.

Installation av bergvärme. I energibrunnen som borras med den särskilda borriggen förs 3 m långa foderrör av stål ner.
Borrning av energibrunn för bergvärme tar oftast 1-2 dagar, följt av 1-2 dagar för installation av värmepumpen.

Kom ihåg att borrning av en bergvärmebrunn och anläggning av jordvärme båda kräver tillstånd från kommunen. Även om tillvägagångssätten är olika tar anläggning och installation av båda lösningarna ungefär lika lång tid, normalt 2–4 dagar. Korrekt installerad bergvärme och jordvärme ska hålla i minst 20–30 år. Anlita en kompetent och certifierad installatör för att känna dig trygg på livslängden. Du kan enkelt hitta dem här.


Vad blir billigast – bergvärme eller jordvärme?

Bergvärme och jordvärme är jämförbara i kostnad. För en normalvilla med värmebehov på 20 000 kWh/år är den typiska kostnaden för en totalentreprenad för jordvärme ca 140 000 kr. Det kan jämföras med bergvärme där kostnaden ligger på dryga 150 000 kr, då det är något dyrare att anlägga bergvärmebrunnen. Jordvärme är alltså oftast lite billigare i anläggningskostnad.

Värt att tänka på är dock att jordvärme kräver stora markingrepp vilka kan innebära ett ganska omfattande arbete med att återställa tomten. Detta behöver också räknas in i totalkostnaden. För exakta priser för just ditt hus och behov, klicka här för att komma i kontakt med certifierade installatörer i ditt närområde.


Vad avgör valet?

Att välja rätt mellan bergvärme och jordvärme är inte alltid lätt för en lekman. Då krävs hjälp av erfarna installatörer.
Valet mellan bergvärme och jordvärme är inte alltid lätt.

Det vanligaste i Sverige som helhet är bergvärme. Avgörande i valet mellan jordvärme och bergvärme är nämligen oftast markförhållandena. I de flesta delar av Sverige har vi mycket goda förutsättningar för bergvärme. Ett undantag är Skåne, där också jordvärme är vanligare.


Bergvärme är mindre lämpligt om berggrunden ligger djupt under markytan, dels eftersom det kan krävas ett djupare borrhål och dels eftersom sträckan genom jordlagret är den dyraste då den kräver extra isolering. I ett sådant fall kan jordvärme vara ett bättre alternativ. Bäst utbyte för jordvärme får man i jordtyper som lerjord eller blöt sandjord, dvs kompakta med hög vattenhalt. Jordvärme kräver å andra sidan en tillräckligt stor tomt där det går att gräva ner den långa kollektorslangen. För en genomsnittlig villa innebär det en yta på ca 250–400 kvm. För bergvärme kan man klara sig med en mycket liten tomt. Själva borrhålet är bara 15 cm i diameter.


Vad skulle bli bäst för mig?

Det är svårt att som husägare veta vad som är bäst. Det krävs först en besiktning av huset och tomten samt en analys av vad som är den bästa lösningen för just dina behov och förutsättningar. Se alltid till att ta in offerter från flera olika installatörer för att veta att du får den bästa lösningen och till rätt pris. Först då kan du känna dig trygg i valet mellan bergvärme eller markvärme. Kanske är det till och med sjövärme du ska ha om du bor nära ett vattendrag?


På Värmepunkten får du full kontroll över offertprocessen. Vi hjälper dig att samla in offerter från ett valfritt antal certifierade installatörer i ditt närområde. Du får information om vilka installatörer som kommer att kontakta dig och kan sköta hela processen digitalt över vår plattform, där du enkelt och tryggt kan jämföra installatörerna och deras offerter sida vid sida. Klicka här för att prova vår tjänst – helt gratis och utan att du förbinder dig till något .